Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%20
Bitmemiş Öyküler - %20 indirimli - John Ronald Reuel Tolkien - İthaki

Bitmemiş Öyküler

Liste Fiyatı : 54,63TL
İndirimli Fiyat : 43,70TL
Kazancınız : 10,93TL
9786053752417
57724167
Bitmemiş Öyküler
Bitmemiş Öyküler
İthaki Yayınları
43.70
Bitmemiş Öyküler, Tolkienin Orta-Dünya efsanesinin çok önemli bir parçasıdır. Özellikle Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Hobbit kitaplarını okuyan Tolkien hayranlarının dikkatini çekecek bu kapsamlı çalışma, yazarın yaşarken tamamlayamadığı ama oğlu Christopher Tolkienin kendi notlarıyla sunduğu bir eser. Bitmemiş Öyküler, Orta-Dünyanın Birinci Çağı ile Yüzük Savaşının sona erişi arasındaki zamana ait öyküleri kapsıyor. Çöküşü öncesindeki uzun çağlardan Númenor hakkında günümüze kalabilen tek öykünün yanı sıra, Palantíri ve Amroth Efsanesi de yine Bitmemiş Öyküler arasında anlatılıyor.J. R. R. TOLKIEN, King Ed¬wards Scho¬olda eği¬tim gör¬me¬ye baş¬la¬yan John Ro¬nald Reu¬el Tol¬ki¬enin dil üze¬ri¬ne bü¬yük bir ye¬te¬ne¬ği ve me¬ra¬kı var¬dı. Es¬ki Gal ve Fin dil¬le¬ri üze¬ri¬ne eği¬tim gö¬rür¬ken, za¬man¬la ken¬di Elf dil¬le¬ri¬ni de ya¬rat¬ma¬ya baş¬la¬dı. Sa¬va¬şın ar¬dın¬dan Ox¬fordda Ang¬lo-Sak¬son Pro¬fe¬sör¬lü-ğü ya¬pa¬rak ça¬lış¬ma¬la¬rı¬nı aka¬de¬mis¬yen ola¬rak sür¬dür¬dü. Ang¬lo-Sak¬son (1925-45), İn¬gi¬liz (1945-59) di¬li ve ede¬bi¬ya¬tı ders¬le¬ri ver¬di. Za¬man¬la dün¬ya¬nın en önem¬li dil¬bi¬lim¬ci¬le¬rin¬den bi¬ri ha¬li¬ne ge¬le¬cek¬ti. Ana il¬gi¬si İn¬gil¬te¬renin Or¬ta¬ba¬tı top¬rak¬la¬rı¬nın ya¬zın ve dil¬bil¬gi¬si ge¬le¬ne¬ği üze¬ri¬ney¬di. Ede¬bi¬yat ta¬ri¬hiy¬le il¬gi¬li araş¬tır¬ma¬la¬rı ara¬sın¬da, E. V. Gor¬don ile bir¬lik¬te yaz¬dı¬ğı Sir Gawain and the Green Knight (1925) ve Beowulf: The Mons­ters and the Critics (1936) sa¬yı¬la¬bi¬lir. Tol¬ki¬en, Yüzüklerin Efendisi (1954-55) üç¬le¬me¬si¬ni üni¬ver¬si¬te¬de öğ¬ren¬ciy¬ken yaz¬ma¬ya baş¬la¬mış¬tı. Bu ya¬pıt üze¬rin¬de ça¬lı¬şır¬ken ço¬cuk¬la¬rı için yaz¬dı¬ğı Hobbit (1937), üç¬le¬me¬ye gi¬riş ni¬te¬li¬ğin¬de¬dir, ki ese¬rin ulaş¬tı¬ğı ba¬şa¬rı ya¬za¬rı¬nı bi¬le şa¬şır¬ta¬cak¬tı.CHRIS¬TOP¬HER TOL¬KI¬EN, 21 Ka¬sım 1924'te, J. R. R. Tol¬ki¬en'in üçün¬cü oğ¬lu ola¬rak dün¬ya¬ya gel¬di. Biz¬zat Tol¬ki¬en ta¬ra¬fın¬dan ede¬bi va¬ris ta¬yin edi¬len C. Tol¬ki¬en, 1973'ten iti¬ba¬ren, ba¬ba¬sı¬nın ya¬yım¬lan¬ma¬mış ya¬zı¬la¬rı¬nın edis¬yo¬nu ve ya¬yı¬mı üze¬rin¬de ça¬lış¬tı. Bun¬lar ara¬sın¬da Sil¬ma¬ril¬lon, Bit¬me¬miş Hi¬kâ¬ye¬ler ve Or¬ta-Dün¬ya Ta¬ri¬hi öne çık¬mak¬ta¬dır. 1975'ten be¬ri, eşi Ba¬il¬li¬e ile bir¬lik¬te Fran¬sa'da ya¬şa¬mak¬ta¬dır.
 • Açıklama
  • Bitmemiş Öyküler, Tolkienin Orta-Dünya efsanesinin çok önemli bir parçasıdır. Özellikle Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Hobbit kitaplarını okuyan Tolkien hayranlarının dikkatini çekecek bu kapsamlı çalışma, yazarın yaşarken tamamlayamadığı ama oğlu Christopher Tolkienin kendi notlarıyla sunduğu bir eser. Bitmemiş Öyküler, Orta-Dünyanın Birinci Çağı ile Yüzük Savaşının sona erişi arasındaki zamana ait öyküleri kapsıyor. Çöküşü öncesindeki uzun çağlardan Númenor hakkında günümüze kalabilen tek öykünün yanı sıra, Palantíri ve Amroth Efsanesi de yine Bitmemiş Öyküler arasında anlatılıyor.J. R. R. TOLKIEN, King Ed¬wards Scho¬olda eği¬tim gör¬me¬ye baş¬la¬yan John Ro¬nald Reu¬el Tol¬ki¬enin dil üze¬ri¬ne bü¬yük bir ye¬te¬ne¬ği ve me¬ra¬kı var¬dı. Es¬ki Gal ve Fin dil¬le¬ri üze¬ri¬ne eği¬tim gö¬rür¬ken, za¬man¬la ken¬di Elf dil¬le¬ri¬ni de ya¬rat¬ma¬ya baş¬la¬dı. Sa¬va¬şın ar¬dın¬dan Ox¬fordda Ang¬lo-Sak¬son Pro¬fe¬sör¬lü-ğü ya¬pa¬rak ça¬lış¬ma¬la¬rı¬nı aka¬de¬mis¬yen ola¬rak sür¬dür¬dü. Ang¬lo-Sak¬son (1925-45), İn¬gi¬liz (1945-59) di¬li ve ede¬bi¬ya¬tı ders¬le¬ri ver¬di. Za¬man¬la dün¬ya¬nın en önem¬li dil¬bi¬lim¬ci¬le¬rin¬den bi¬ri ha¬li¬ne ge¬le¬cek¬ti. Ana il¬gi¬si İn¬gil¬te¬renin Or¬ta¬ba¬tı top¬rak¬la¬rı¬nın ya¬zın ve dil¬bil¬gi¬si ge¬le¬ne¬ği üze¬ri¬ney¬di. Ede¬bi¬yat ta¬ri¬hiy¬le il¬gi¬li araş¬tır¬ma¬la¬rı ara¬sın¬da, E. V. Gor¬don ile bir¬lik¬te yaz¬dı¬ğı Sir Gawain and the Green Knight (1925) ve Beowulf: The Mons­ters and the Critics (1936) sa¬yı¬la¬bi¬lir. Tol¬ki¬en, Yüzüklerin Efendisi (1954-55) üç¬le¬me¬si¬ni üni¬ver¬si¬te¬de öğ¬ren¬ciy¬ken yaz¬ma¬ya baş¬la¬mış¬tı. Bu ya¬pıt üze¬rin¬de ça¬lı¬şır¬ken ço¬cuk¬la¬rı için yaz¬dı¬ğı Hobbit (1937), üç¬le¬me¬ye gi¬riş ni¬te¬li¬ğin¬de¬dir, ki ese¬rin ulaş¬tı¬ğı ba¬şa¬rı ya¬za¬rı¬nı bi¬le şa¬şır¬ta¬cak¬tı.CHRIS¬TOP¬HER TOL¬KI¬EN, 21 Ka¬sım 1924'te, J. R. R. Tol¬ki¬en'in üçün¬cü oğ¬lu ola¬rak dün¬ya¬ya gel¬di. Biz¬zat Tol¬ki¬en ta¬ra¬fın¬dan ede¬bi va¬ris ta¬yin edi¬len C. Tol¬ki¬en, 1973'ten iti¬ba¬ren, ba¬ba¬sı¬nın ya¬yım¬lan¬ma¬mış ya¬zı¬la¬rı¬nın edis¬yo¬nu ve ya¬yı¬mı üze¬rin¬de ça¬lış¬tı. Bun¬lar ara¬sın¬da Sil¬ma¬ril¬lon, Bit¬me¬miş Hi¬kâ¬ye¬ler ve Or¬ta-Dün¬ya Ta¬ri¬hi öne çık¬mak¬ta¬dır. 1975'ten be¬ri, eşi Ba¬il¬li¬e ile bir¬lik¬te Fran¬sa'da ya¬şa¬mak¬ta¬dır.
   Stok Kodu
   :
   9786053752417
   Boyut
   :
   13x4
   Sayfa Sayısı
   :
   755
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   2017-01
   Çeviren
   :
   Kemal Baran Özbek
   Kapak Türü
   :
   Şükrü Karakoç
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat