Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL
%10
THEMIS Ceza Muhakemesi Hukuku İsmail Ercan

THEMIS Ceza Muhakemesi Hukuku

Liste Fiyatı : 54,63TL
İndirimli Fiyat : 49,17TL
Kazancınız : 5,46TL
9786059637015
58270103
THEMIS Ceza Muhakemesi Hukuku
THEMIS Ceza Muhakemesi Hukuku
Kuram Kitap
49.17
1. KISIM GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI I. GENEL OLARAK II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 2. Yer Bakımından Uygulama Alanı 3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı İKİNCİBÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ I. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ II. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ IV. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ V. DOĞRUDANLIK İLKESİ VI. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ VII. ALENİLİK İLKESİ VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Madde Bakımından Yetki 2. Yer Bakımından Yetki 3. Kişi Bakımından Yetki 4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU I. GENEL OLARAK II. CEZA DAVASI III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR 1. Genel Olarak 2. Türleri 3. Sonuçları BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİKOŞULLARI (= ŞARTLARI) I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Dava Koşulları 2. Yargılama Koşulları III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI IV. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI 1. Soruşturma Evresi 2. Kovuşturma Evresi ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİİŞLEMLERİ VE SÜRELER I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 1. Genel Olarak 2. Türleri 3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER 1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması 2. Eski Hale Getirme 3. Adlî Tatil 4. Tebligat 2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ) BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI I. GENEL OLARAK 1. İtham Sistemi 2. Tahkik Sistemi 3. İşbirliği Sistemi II. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA) 1. Genel Olarak 2. Savcı 3. Katılan (= Müdahil) III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA) 1. Genel Olarak 2. Bireysel Savunma 3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi IV. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME) 1. Yargıç 2. Mahkeme İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER) I. KOLLUK (= ZABITA) 1. Genel Olarak 2. Görevleri II. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ 1. Genel Olarak 2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları 3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi 3.KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI I. GENEL OLARAK II. KANIT TÜRLERİ 1. Beyan Kanıtları 2. Belge Kanıtları 3. Belirtiler İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME I. KANITLARIN TOPLANMASI 1. Genel Olarak 2. Zorla Getirme 3. Gözlem Altına Alma 4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 5. Moleküler Genetik İnceleme 6. Fizik Kimliğin Tespiti 7. Keşif 8. Yer Gösterme 9. Teşhis 10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene 11. Otopsi 12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem II. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Genel Olarak 2. Bilirkişi Mütalaası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Kanıt Elde Etme Yasakları 2. Kanıt Değerlendirme Yasakları III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ IV. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI V. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. ORTAK ÖZELLİKLERİ II. ÖN KOŞULLARI İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI 1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi 2. Kolluğun Yakalama Yetkisi III. SONUÇLARI IV. GÖZALTINA ALMA 1. Genel Olarak 2. Gözaltı Süreleri 3. Sonuçları V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA VI. İDARİ GÖZETİM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI 1. Maddi Koşullar 2. Biçimsel Koşullar III. TUTUKLAMA KARARI IV. TUTUKLULUK SÜRELERİ V. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ VIII. ADLİ KONTROL 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Karar 4. İçeriği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ IV. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER V. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA VI. ARAMANIN YAPILMASI VII. ARAMANIN SONA ERMESİ BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. ELKOYMA İŞLEMİ IV. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ V. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ VI. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI VII. ÖZEL ELKOYMA 1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 2. Postada Elkoyma 3. Avukat Bürolarında Elkoyma 4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma 6. Basılmış Eserlere Elkoyma 7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma 8. Alıkoyma ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. USUL VE SONUÇLARI IV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR V. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ 1. Kapsam 2. Yasal Düzenlemeler 3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ I. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları III. TANIK KORUMA TEDBİRİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması IV. İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları 4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi 5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. USUL IV. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ I. GENEL OLARAK II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi 2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler 3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı 2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı 3. Kamu Davasının Ertelenmesi 4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı 5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ I. DURUŞMA HAZIRLIĞI II. DURUŞMA 1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 2. Duruşmanın Başlaması 3. Duruşma Tutanağı 4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti) 5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 6. Doğrudan Soru Yöneltme 7. Ek Savunma Hakkı III. SON KARAR 1. Genel Olarak 2. Hüküm 3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü 4. Hükmün Açıklanması 5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 6. KISIM YASA YOLLARI BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 1. Genel Olarak 2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı 3. Avukatın Başvurma Hakkı 4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı 5. Katılanın Başvurma Hakkı 6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ 1. Süre 2. Başvuru Usulü 3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi IV. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI 1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma 2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI I. İTİRAZ 1. Genel Olarak 2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar 3. İtiraz Süresi 4. Usul 5. Etkisi II. İSTİNAF 1. Genel Olarak 2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar 3. İstinaf Nedeni 4. İstinaf Süresi 5. Usul 6. Etkisi III. TEMYİZ 1. Genel Olarak 2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar 3. Temyiz Nedenleri 4. Temyiz Süresi 5. Usul 6. Etkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI I. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI II. YASA YARARINA BOZMA III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 1. Genel Olarak 2. Başvuru Nedenleri 3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi 4. Usul 7.KISIM MUHAKEME GİDERLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. ÖZEL DURUMLAR 8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ I. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME 1. Genel Olarak 2. İzin Vermeye Yetkili Merciler 3. İzin Usulü II. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ I. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME II. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Usul 4. Sonuçları III. MÜSADERE MUHAKEMESİ 1. Genel Olarak 2. Muhakeme Usulü 3. Geri Alma (= İade) Davası EKLER (1) CEZA MUHAKEMESİYASASIİLE GETİRİLEN YENİLİKLER
 • Açıklama
  • 1. KISIM GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI I. GENEL OLARAK II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 2. Yer Bakımından Uygulama Alanı 3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı İKİNCİBÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ I. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ II. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ IV. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ V. DOĞRUDANLIK İLKESİ VI. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ VII. ALENİLİK İLKESİ VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Madde Bakımından Yetki 2. Yer Bakımından Yetki 3. Kişi Bakımından Yetki 4. Görev (= İş Bölümü) Bakımından Yetki DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU I. GENEL OLARAK II. CEZA DAVASI III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR 1. Genel Olarak 2. Türleri 3. Sonuçları BEŞİNCİ BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİKOŞULLARI (= ŞARTLARI) I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Dava Koşulları 2. Yargılama Koşulları III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI IV. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI 1. Soruşturma Evresi 2. Kovuşturma Evresi ALTINCI BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİİŞLEMLERİ VE SÜRELER I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 1. Genel Olarak 2. Türleri 3. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER 1. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması 2. Eski Hale Getirme 3. Adlî Tatil 4. Tebligat 2. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ (= SÜJELERİ) BİRİNCİ BÖLÜM: MUHAKEME MAKAMLARI I. GENEL OLARAK 1. İtham Sistemi 2. Tahkik Sistemi 3. İşbirliği Sistemi II. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA) 1. Genel Olarak 2. Savcı 3. Katılan (= Müdahil) III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA) 1. Genel Olarak 2. Bireysel Savunma 3. Kamusal (= Teknik) Savunma: Müdafi IV. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME) 1. Yargıç 2. Mahkeme İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZNELER (= SÜJELER) I. KOLLUK (= ZABITA) 1. Genel Olarak 2. Görevleri II. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ 1. Genel Olarak 2. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları 3. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi 3.KISIM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT BİRİNCİ BÖLÜM: İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI I. GENEL OLARAK II. KANIT TÜRLERİ 1. Beyan Kanıtları 2. Belge Kanıtları 3. Belirtiler İKİNCİ BÖLÜM: KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME I. KANITLARIN TOPLANMASI 1. Genel Olarak 2. Zorla Getirme 3. Gözlem Altına Alma 4. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 5. Moleküler Genetik İnceleme 6. Fizik Kimliğin Tespiti 7. Keşif 8. Yer Gösterme 9. Teşhis 10. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene 11. Otopsi 12. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem II. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Genel Olarak 2. Bilirkişi Mütalaası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANIT YASAKLARI I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ 1. Kanıt Elde Etme Yasakları 2. Kanıt Değerlendirme Yasakları III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ IV. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI V. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. KISIM KORUMA TEDBİRLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. ORTAK ÖZELLİKLERİ II. ÖN KOŞULLARI İKİNCİ BÖLÜM: YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI 1. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi 2. Kolluğun Yakalama Yetkisi III. SONUÇLARI IV. GÖZALTINA ALMA 1. Genel Olarak 2. Gözaltı Süreleri 3. Sonuçları V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA VI. İDARİ GÖZETİM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TUTUKLAMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI 1. Maddi Koşullar 2. Biçimsel Koşullar III. TUTUKLAMA KARARI IV. TUTUKLULUK SÜRELERİ V. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ VIII. ADLİ KONTROL 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Karar 4. İçeriği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ARAMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ IV. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER V. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA VI. ARAMANIN YAPILMASI VII. ARAMANIN SONA ERMESİ BEŞİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA VE ALIKOYMA I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. ELKOYMA İŞLEMİ IV. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ V. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ VI. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI VII. ÖZEL ELKOYMA 1. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 2. Postada Elkoyma 3. Avukat Bürolarında Elkoyma 4. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 5. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma 6. Basılmış Eserlere Elkoyma 7. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma 8. Alıkoyma ALTINCI BÖLÜM: İLETİŞİMİN DENETLENMESİ I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. USUL VE SONUÇLARI IV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR V. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ 1. Kapsam 2. Yasal Düzenlemeler 3. Dinleme Merkezi ve Yetkili Yargıç YEDİNCİ BÖLÜM: DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ I. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları III. TANIK KORUMA TEDBİRİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması IV. İNTERNET YAYINLARINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ VE İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI TEDBİRİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Sonuçları 4. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve İçeriğe Erişimin Engellenmesi 5. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 6. Ulusal Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi SEKİZİNCİ BÖLÜM: KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT I. GENEL OLARAK II. KOŞULLARI III. USUL IV. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI 5. KISIM CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ BİRİNCİ BÖLÜM: SORUŞTURMA EVRESİ I. GENEL OLARAK II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI 1. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi 2. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler 3. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (= Takipsizlik) Kararı 2. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı 3. Kamu Davasının Ertelenmesi 4. Madde Bakımından Yetkisizlik (= Görevsizlik) Kararı 5. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı İKİNCİ BÖLÜM: KOVUŞTURMA EVRESİ I. DURUŞMA HAZIRLIĞI II. DURUŞMA 1. Duruşmada Hazır Bulunacaklar 2. Duruşmanın Başlaması 3. Duruşma Tutanağı 4. Duruşmanın Açıklığı (= Aleniyeti) 5. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 6. Doğrudan Soru Yöneltme 7. Ek Savunma Hakkı III. SON KARAR 1. Genel Olarak 2. Hüküm 3. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü 4. Hükmün Açıklanması 5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 6. KISIM YASA YOLLARI BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI 1. Genel Olarak 2. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı 3. Avukatın Başvurma Hakkı 4. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı 5. Katılanın Başvurma Hakkı 6. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ 1. Süre 2. Başvuru Usulü 3. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi IV. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI 1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma 2. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı İKİNCİ BÖLÜM: OLAĞAN YASA YOLLARI I. İTİRAZ 1. Genel Olarak 2. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar 3. İtiraz Süresi 4. Usul 5. Etkisi II. İSTİNAF 1. Genel Olarak 2. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar 3. İstinaf Nedeni 4. İstinaf Süresi 5. Usul 6. Etkisi III. TEMYİZ 1. Genel Olarak 2. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar 3. Temyiz Nedenleri 4. Temyiz Süresi 5. Usul 6. Etkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI I. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI II. YASA YARARINA BOZMA III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 1. Genel Olarak 2. Başvuru Nedenleri 3. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi 4. Usul 7.KISIM MUHAKEME GİDERLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. ÖZEL DURUMLAR 8. KISIM ÖZEL MUHAKEME USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM: KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ I. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME 1. Genel Olarak 2. İzin Vermeye Yetkili Merciler 3. İzin Usulü II. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME İKİNCİ BÖLÜM: DİĞER ÖZEL MUHAKEME USULLERİ I. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME II. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 1. Genel Olarak 2. Koşulları 3. Usul 4. Sonuçları III. MÜSADERE MUHAKEMESİ 1. Genel Olarak 2. Muhakeme Usulü 3. Geri Alma (= İade) Davası EKLER (1) CEZA MUHAKEMESİYASASIİLE GETİRİLEN YENİLİKLER
   Stok Kodu
   :
   9786059637015
   Boyut
   :
   15,5x1,5
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   2018-01
   Çeviren
   :
   1.8900000000000001
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat