Mesafeli Satış Sözleşmesi

Lutfen Dikkat Üçüncü maddeyi mutlaka okuyunuz!

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş Bu Sözleşmenin Bir taraftan;

SATICI: Eminsinan Mah. Yeniçeriler Caddesi, Evkaf Sokak No: 15/1 Bilimli Han, Çemberlitaş, Fatih 34126 Istanbul Türkiye adresinde bulunan Fatih Kitap - ÖMER ASIM ÖZTOP ile. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)

Firma Mersis No: 4410116214400019 Beyazıt VD

Kayıtlı Olunan Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr)

Satıcı Email: irtibatCfatihkitap.com 

Satıcı Telefon +90 (537) 853 52 51

Diğer Taraftan; ALICI: Son Kullanıcı – Müşteri (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.fatihkitap.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.fatihkitap.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ, TESLİM MÜDDETİ ve  SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

Madde 3-A Teslim Nakliye Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, Sipariş Formunda ismini belirttiği ettiği kişiye ve adrese teslim edilecektir.

Satıcı, alıcının internet üzerinden siparişi ettiği emtia ve kitapları alıcıya vekâleten, temin ve tedarik edip, alıcıya ulaştırmak üzere nakliye firmasına teslim eder.

Ürünler sigortalı olarak taşınır. Kargodaki kayıp, çalınma, hatalı teslim gecikme ve hasarlardan SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumlar kargo firmasının sorumluluğundadır. Kargo firması tarafından tazmin edilir. Yurt içi kargolar temin tedarik süresi artı İstanbul'dan varacağı şehrin mesafesine göre değişitlik gösterebilir. Müşteri memnuniyetini kazanabilmek için satıcı siparişlerin en kısa sürede alıcıya ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti ve iyi niyeti gösterir. (Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami Teslim Süreleri için 4. maddeye bakınız.)

Madde 3-B Satıcı kitap piyasasındaki "Tedarik Zincirinin" uzun ve yine yayınevleri ile dağıtıcı toptancıların arasındaki fiziki mesafelerin de uzak olması sebebiyle acele, acil, çok acil kitap gönderimi yapamamaktadır.  Siprarişin alıcıya ulaşma süresi temin-tadarik süresi artı kargo süresidir. (Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami Teslim Süreleri için 4. maddeye bakınız.)

Madde 3-C Kitap Temin ve tedariğine dair özel durum ve Türkiye'deki Teamül;

Kitap satışınına mahsus özel durum ve Teamül; Telif yasaları gereği kitaplar sınırlı sayıda basılır. Diğer dayanıklı tüketim eşyaları gibi sınısız sayıda üretilemezler. Aşırı talep nedeniyle herhangi bir kitabın baskısı aniden bitebilr. Bu sebeble kitap satışları satıcının ve yayınevinin stoklarıyla sınırlıdır. Bu durumda temin edilemeyen kitapların bedeli alıcıyı iade edilir. Stokların bitmesi, kitabın baskısının tükenmesi sebebiyle satıcı ilzam edilemez, suçlanamaz.

Madde 3-D Temin-Tedarik Nedir? Öncelikle bu iki kavramın manalarını belirtelim. Çünkü bir kısım alıcılar bu kavramın manalarını bilmiyor. Temin: 1. Sağlama, elde etme. 2. Gerçekleştirme. 3. Korkusunu giderme, inanç verme. Tedarik: 1. Araştırıp bulma, sağlama, elde etme 2. Hazırlık (TDK Güncel Türkçe Sözlük www.tdk.gov.tr)

Madde 3-E Temin-Tedarik Usulu ile Kitap Satışı Nasıl Gerçekleşir?

Satıcı internet üzerinden “temin-tedarik” usulüyle kitap ve sair emtianın satış, dağıtım ve sevkiyatını alıcıya vekâleten gerçekleştirir. Bu usulde satıcı satıtma ihtimali yüksek olan kitapları imkanları ölçüsünde deposunda bulundurur. 

Alıcı siparişini tamamlayıp ödemeyi gerçekleştiğinde satıcı siparişi nakliye firmasına teslim eder. Eğer siparişteki kitaplardan biri veya birden fazlası satıcının stoğunda yoksa, Yahut baskısı tükendi ise satıcı email veya telefonla müsteriye bilgilendirir. Alıcının tercihine göre ya sipariş iptal edilir yahut satıcı piyasada mevcut olan ürünleri Temin-Tedarik etmeye başlar. Satıcı kitapları Yayınevi, Toptancı ve Dağıtıcılar ile irtibata geçip en kısa zamanda “Temin-Tedarik” edip yine en kısa sürede nakliye firmasına verir. (Yönetmelik hükümlerinde belirtilen azami Teslim Süreleri için 4. maddeye bakınız.)

Ancak müşteri memnuniyetini kazanabilmek için satıcı siparişlerin en kısa sürede alıcıya ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti ve iyi niyeti gösterir.

Madde 3-F ÜCRET İADELERİ: Piyasada mevcudu kalmayan, dolayısıyla satıcı tarafından temin tedarik edilemeyen ürünlerin bedelleri 1-3 iş günü içinde geri iade edilir.

EFT ve havale yoluyla yapılan ödemelerin geri iadeleri alıcının bildireceği banka hesabına 1-3 iş günü içinde geri iade edilir. (Bu süre ilgili yönetmelik hükümlerine göre 14 günü geçemez.) 

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi alıcının kredi kartına 1-3 iş günü içinde geri iade edilir. (Bu süre ilgili yönetmelik hükümlerine göre 14 günü geçemez.) 

Banka kredi kartlarına yapılan iptal-iade işlemleri 3-7 veya 10 gün sürebilmektedir. Bu durum bankaların sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Satıcı bankalardan kaynaklanan bu tür gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

Madde 3-G ALICININ bilerek veya bilmeyerek yanlış telefon ve e-mail belirtmesi, e-mail kutusunun dolması sebebiyle satıcının e-maillerinin geri dönmesi, yani müşteriye ulaşamaması sebebiyle doğacak gecikmelerden satıcı sorumlu değildir. Satıcıdan giden e-maillerin Junk ve Spam kutularına gitmesinden satıcı sorumlu değildir. Alıcının telefonlarını açmaması, mobil telefonlardaki cevapsız çağrılara geri dönüş yapmaması sebebiyle doğacak gecikmelerden de satıcı sorumlu değildir. 

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir.

Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir.

Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. 

Madde 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir.

Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.

Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. 


Madde 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.fatihkitap.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. 

Madde 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 9: VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 10: Vade farkı

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitli alışveriş yapması durumunda 9 taksit sayısının üzerinde olan alışverişlerde taksitli satış farkı uygulanabilmektedir. Farklı satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

Madde 11: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur. 

Madde 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

Madde 13: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.fatihkitap.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

UPS Türkiye firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Fatih Kitap - ÖMER ASIM ÖZTOP

Eminsinan Mah. Yeniçeriler Caddesi, Evkaf Sokak No: 15/1 Bilimli Han, Çemberlitaş Fatih 34126 Istanbul

Satıcı Email: irtibatCfatihkitap.com 

Satıcı Telefon +90 (537) 853 52 51

Firma Mersis No: 4410116214400019 Beyazıt VD

Kayıtlı Olunan Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr)

Madde 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler; tek kullanımlık ürünler; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuş , şerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


j) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.


k) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 15: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

Madde 16: YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Istanbul Avrupa Yakasındaki Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcının Yerleşim yerlerindeki Istanbul Avrupa Yakasındaki Tüketici Mahkemeleri ve Istanbul Avrupa Yakasındak Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 17: ÜYELİK İPTALİ VE RED HAKKI
Satıcı incitici, kırıcı, saygı sınırlarını aşan örf, adet ve geleneklere aykırı söz fiil ve davranışlarda bulunan anlayışsız alıcıların üyeliklerini ve siparişlerini red ve iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 18: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

FATİH KİTAP

www.fatihkitap.com

Kapat